jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: moeilijke werkwoorden flitsen 2

In deze opdracht ga je aan de slag met moeilijke dicteewoorden. De woorden in deze oefening worden vaak verkeerd geschreven. In deze opdracht staan lastige werkwoorden. 

Lees het werkwoord, zeg het woord hardop (als dat kan) en typ het woord in het vakje. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam