jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

Regels omtrent de bezits-s

Uitleg

De bezits-s geeft een bezit aan, zoals bijvoorbeeld Mara's boek, of Jannekes kledingkast. De regels voor de bezits-s zijn eenvoudig: je schrijft de –s er aanvast, behalve als je de bezitsvorm niet meer goed uit kunt spreken. Dat gebeurt bij de volgende laatste letters:


*-a Mara Mara's boek
*-i Mini Mini's boek
*-o Otto Otto's boek
*-u Abu Abu's boek
*-y Dory Dory's boek (behalve als een –y als een [j] klinkt in plaats van als een [ie])

Als de naam al op een –s (of een sisklank) eindigt, komt er alleen een apostrof achter en géén extra –s.


*-s Lies Lies' boek
*sisklank Maurice Maurice' boek

Bij een naam op een -e schrijf je de -s er bijna altijd aan vast. Dus: Esmees boek en Esmés boek.


Opmerking: Juf Melis gaat altijd uit van de spelling van het Groene boekje (zoals alle scholen en overheidsinstellingen).Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.