jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Meervoud (znw) - gevorderde

Sommige zelfstandige naamwoorden hebben een meervoud dat iets lastiger is. Ik zal de lastige meervoudsvormen hier uitleggen.


Dommeriken

Als het woord uit meerdere lettergrepen bestaat en de klemtoon valt niet op het laatste gedeelte van het woord, dan moet je bij de laatste lettergreep de medeklinker niet verdubbelen. Hieronder staan zulke woorden (dit zijn ook direct de woorden die vaak voorkomen!).


 • dommerik - dommeriken
 • havik - haviken
 • leeuwerik - leeuweriken
 • lomperik - lomperiken
 • monnik - monniken
 • perzik - perziken
 • viezerik - viezeriken
 • dreumes - dreumesen
 • luiwammes - luiwammesen
 • lemmet - lemmeten

Zeeën

Woorden op –ee kunnen zowel op –s eindigen als op –ën


 • zee - zeeën
 • fee - feeën
 • abonnee - abonnees
 • dominee - dominees

Lama's

Soms schrijf je bij het meervoud een –'s. Dat doe je dan om een verkeerde uitspraak te voorkomen. Bij woorden die eindigen op een heldere klinker: -a, -i, -o, -u of –y schrijf je een –'s.


 • lama - lama's
 • ski - ski's
 • auto - auto's
 • accu - accu's
 • baby - baby's

Cadeaus

Let op: woorden die eindigen op –ay, -ey of -oy of –eau schrijf je wel met een -s aan het woord vast. Je kunt het namelijk niet verkeerd uitspreken.


 • spray - sprays
 • cowboy - cowboys
 • cadeau - cadeaus

Industrieën

Woorden op een –ie zijn een beetje lastig. Ze kunnen zowel op –s eindigen als op –(ë)n.


Als de klemtoon wèl op de laatste lettergreep valt, krijg je wèl –en aan het woord vast.

 • industrie - industrieën
 • knie - knieën

Als de klemtoon niet op de laatste lettergreep valt, krijg je geen extra -e, maar komt het trema op de laatste -e.

 • porie - poriën
 • bacterie - bacteriën

Afkortingen

Bij het meervoud van een afkorting krijg je -'s.


 • cd - cd's
 • dvd - dvd’s


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.