jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

spelling: Meervoud 1

Score

0%


In deze opdrachten ga je zelfstandig naamwoorden in het meervoud zetten. Als je de opdrachten te moeilijk vindt, kun je eerst de eenvoudigere opdrachten van het meervoud maken en als je de opdrachten te makkelijk vindt, dan kun je moeilijkere opdrachten van het meervoud maken.

1: woordenboek -

2: paard -

3: mens -

4: ei -

5: eend -

6: ezel -

7: koek -

8: schrift -

9: beker -

10: geit -

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
volgende oefening:
Meervoud 2

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.