jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Samenstellingen

Tussen de woorden van een samenstelling schrijf je soms extra letters (tussenletters).

Hoofdregel:

Je schrijft de tussenletters -(e)n- als het éérste deel een zelfstandig naamwoord is met alléén een meervoud op -en of -n. Dus: bejaardenflat, kattenbak, eikenboom, krantenkop

Uitzondering:

 1. Je schrijft geen tussenletter wanneer het eerste deel een zelfstandig naamwoord is met een meervoud op -s (of op -(e)n en -s). Dus: groentesoep (groentes en groenten), ruimtegebrek, secondewijzer

Andere uitzonderingen:

 1. Het eerste deel is de enige in z'n soort: zon, koningin, maan, Dus: maneschijn, zonnescherm, Koninginnedag, Onze-Lieve-Vrouwekerk
 2. Het eerste deel van de samenstelling heeft geen meervoud: tarwe, rogge Dus: tarwebrood, roggebrood, erezaak, eremedaille
 3. Het eerste deel van de samenstelling is:
  1. een bijvoeglijk naamwoord: rodekool, platteland, hogeschool
  2. een werkwoord: huilebalk, spinnewiel, knorrepot
  3. een versterkend woord: beregoed, reuzeplan,
 4. Het woord is geen samenstelling (maar een versteende uitdrukking). bullebak, duimelot, apekool, kattebelletje (briefje), ruggespraak, schattebout, madelief, spillepoot, zinnebeeld

Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!

Volgende oefening

 • oefening naam