jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

1: Jeroen gaf een mooi (...adeau) aan de juf.

2: Bunyamin had vrijwel alle woorden goed geschreven in het (di...tee) .

3: Desirée en Shannon hadden een discussie over de schrijfwijze van (cir...el) .

4: Ook het groepje van Jessica, Lois en Bente leverde weer (...waliteit) .

5: Mwana legde de juiste spelling van het woord (produ...tie) aan haar groepje uit.

6: Jaap heeft een goede (..onditie) , hij was namelijk heel snel naar de les gefietst.

7: Niemand in deze klas spreekt een (diale...t) .

8: Bob en Roger twijfelden over de schrijfwijze van het woord (ele...triciteit) .

9: Vincent had geen (...roket) meegenomen naar de les.

10: Robin en Giel vonden het woord (dire...teur) niet zo moeilijk.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam