jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: CH en G 11

Score

0%


1: Het boek van Philip (li...t) op de tafel.

2: Stef doet het (li...t) aan.

3: Koen (la...t) om een grapje van zijn buurman.

4: Vandaag was er niemand (afwezi...).

5: Het (to...t) gelukkig niet in de school.

6: Ik vond het gisteren (to...) erg koud in het lokaal.

7: Die jongen is erg (nieuws...ierig).

8: Dat meisje is erg (aanwezi...) in de klas.

9: Jij hebt ook altijd (pe...)!

10: Ik ben niet zo dol op zoet (bele...).

vorige oefening:
C of K 8

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.