jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: C of K 8

Score

0%


1: Jeroen gaf een mooi (...adeau) aan de juf.

2: Bunyamin had vrijwel alle woorden goed geschreven in het (di...tee).

3: Desirée en Shannon hadden een discussie over de schrijfwijze van (cir...el).

4: Ook het groepje van Jessica, Lois en Bente leverde weer (...waliteit).

5: Mwana legde de juiste spelling van het woord (produ...tie) aan haar groepje uit.

6: Jaap heeft een goede (..onditie), hij was namelijk heel snel naar de les gefietst.

7: Niemand in deze klas spreekt een (diale...t).

8: Bob en Roger twijfelden over de schrijfwijze van het woord (ele...triciteit).

9: Vincent had geen (...roket) meegenomen naar de les.

10: Robin en Giel vonden het woord (dire...teur) niet zo moeilijk.

vorige oefening:
C of K 7
volgende oefening:
CH en G 11

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.