jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: m of mm 1

Score

0%


1: co...issie -

2: ka...eraad -

3: co...unicatie -

4: i...uun -

5: dro...edaris -

6: tv-progra...a -

7: gra...ofoonplaten -

8: alu...inium -

9: a...anuensis -

10: co...issaris -

11: o...elet -

12: co...entaar -

13: co...ité -

14: i...am -

15: acco...odatie -

16: i...iteren -

17: i...igrant -

18: co...unie -

19: gra...atica -

20: moha...edaan -

volgende oefening:
n of nn 2

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.