jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: ei of ij woorden 8

In de volgende korte zinnetjes hoef jij alleen 'zei' of 'zij' in te vullen. 

Let op: soms staan er twee woorden naast elkaar!

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam