jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: ei of ij woorden 3

Score

0%


Schrijf het woord helemaal over en vul 'ei' of 'ij' in. 

1: (karw…)

2: (onmiddell…k)

3: (tr...nen)

4: (...sen)

5: (k...hard)

6: (waterp...l)

7: (m...sje)

8: (vl…tig)

9: (tap…ten)

10: (f...ten)

vorige oefening:
ei of ij woorden 2
volgende oefening:
ei of ij woorden 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.