jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: ei of ij woorden 2

Score

0%


Schrijf het woord helemaal over en vul 'ei' of 'ij' in. 

1: (st…ger)

2: (s…zoen)

3: (refr…n)

4: (pl…ster)

5: (b…tel)

6: (kolenm…n)

7: (aardb…)

8: (and…vie)

9: (vall…)

10: (…sjes)

vorige oefening:
ei of ij woorden 1
volgende oefening:
ei of ij woorden 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.