jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: ei of ij woorden 1

Score

0%


Deze opdracht gaat over woorden met de korte-ei en woorden met de lange-ij.

Schrijf het woord helemaal over en vul 'ei' of 'ij' in. 

1: (m…sje)

2: (d…k)

3: (l…k)

4: (t…d)

5: (…nde)

6: (marsep…n)

7: (pal…s)

8: (r…wiel)

9: (woest…n)

10: (rav…n)

volgende oefening:
ei of ij woorden 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.