jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: AU-verhaal 2

Au-woorden en de ou-woorden zijn woorden die je moet onthouden. De au wordt ook de atje-au genoemd en de ou de otje-au. 

In de volgende zinnen staan woorden met au. De au-woorden staan in zinnen, zodat je ze beter kunt onthouden. 

Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in. 

1: Als huisdier had ze een (mi...wende) kat met grote (kl...wen) , een (p...w) met (bl...we) veren en in de tuin een mooie (k...w) .

2: Maura was haar dochter, ze was (...tistisch) en ze had dyslexie.

3: Door de dyslexie had ze moeite met (...tomatiseren) , ze kon wel heel (n...wkeurig) werken.

4: Maura kon ook prachtig zingen, ze deed op school tijdens de (p...ze) een (...ditie) voor een musical.

5: Na afloop van de (...ditie) ging ze samen met haar moeder in het (gerest...reerde) (rest...rant) eten.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam