jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: AU-verhaal 1

Au-woorden en de ou-woorden zijn woorden die je moet onthouden. De au wordt ook de atje-au genoemd en de ou de otje-au. 

In de volgende zinnen staan woorden met au. De au-woorden staan in zinnen, zodat je ze beter kunt onthouden. 

Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in. 

1: Aurora was de (...teur) van het boek een (...reool) van braafheid en woonde vanaf (...gustus) in Australië.

2: Ze hield heel erg van (r...we) (...gurk) en (l...we) (s...cijzenbroodjes) .

3: Ook (kabelj...w) met een (s...sje) van (l...rier) en (...bergine) vond ze erg lekker.

4: Soms was Aurora een beetje chagrijnig en (fl...w) , dan ging ze de hele dag (sn...wen) en (w...welen) .

5: Ze had wel eens gehoord dat ze geen mooie (...ra) had, dat kwam doordat ze (fr...de) had gepleegd.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam