jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: AU of OU 9

Au-woorden en de ou-woorden zijn woorden die je moet onthouden. In de volgende zinnen staan woorden met de au en woorden met de ou.

Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in: au of ou

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam