jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: AU of OU 7

Au-woorden en de ou-woorden zijn woorden die je moet onthouden. De au wordt ook de atje-au genoemd en de ou de otje-au. In de volgende zinnen staan au-woorden en ou-woorden. 

Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in: au of ou. 


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam