jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: AU of OU 6

Woorden met de au en de ou zijn woorden die je moet onthouden. De au wordt ook de atje-au genoemd en de ou de otje-au. 

Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in: au of ou. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam