jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: AU of OU 5

Woorden met de au en de ou zijn woorden die je moet onthouden. De au wordt ook de atje-au genoemd en de ou de otje-au. 

Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in: au of ou. 

1: kab...ters -

2: p...zes -

3: verk...dheden -

4: kabelj...w -

5: sch...ders -

6: wenkbr...wen -

7: k...d -

8: ...d -

9: n...welijks -

10: fr...de -

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam