jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: AU-verhaal 3

Score

0%


In de volgende zinnen staan woorden met 'au'. Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in. De au-woorden staan in zinnen, zodat je ze beter kunt onthouden. 

1: Paul de (astron...t) ging op (...diƫntie) bij de (p...s).

2: Hij werd gebracht door een (ch...ffeur) in een (bl...we) (...to).

3: De (ch...ffeur) was voor dag en (d...w) opgestaan om Paul weg te brengen.

4: Ook ging Paul naar de (in...guratie) van de nieuwe president, hij was (tern...wernood) op tijd voor de plechtigheid.

5: Paul had door zijn (tr...ma) last van (cl...strofobie) in de (n...we) straten.

vorige oefening:
AU-verhaal 2
volgende oefening:
AU-verhaal 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.