jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: AU-verhaal 2

Score

0%


In de volgende zinnen staan woorden met 'au'. Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in. De au-woorden staan in zinnen, zodat je ze beter kunt onthouden. 

1: Als huisdier had ze een (mi...wende) kat met grote (kl...wen), een (p...w) met (bl...we) veren en in de tuin een mooie (k...w).

2: Maura was haar dochter, ze was (...tistisch) en ze had dyslexie.

3: Door de dyslexie had ze moeite met (...tomatiseren), ze kon wel heel (n...wkeurig) werken.

4: Maura kon ook prachtig zingen, ze deed op school tijdens de (p...ze) een (...ditie) voor een musical.

5: Na afloop van de (...ditie) ging ze samen met haar moeder in het (gerest...reerde) (rest...rant) eten.

vorige oefening:
AU-verhaal 1
volgende oefening:
AU-verhaal 3

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.