jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: AU-verhaal 1

Score

0%


In de volgende zinnen staan woorden met 'au'. Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in. De au-woorden staan in zinnen, zodat je ze beter kunt onthouden. 

1: Aurora was de (...teur) van het boek een (...reool) van braafheid en woonde vanaf (...gustus) in Australië.

2: Ze hield heel erg van (r...we) (...gurk) en (l...we) (s...cijzenbroodjes).

3: Ook (kabelj...w) met een (s...sje) van (l...rier) en (...bergine) vond ze erg lekker.

4: Soms was Aurora een beetje chagrijnig en (fl...w), dan ging ze de hele dag (sn...wen) en (w...welen).

5: Ze had wel eens gehoord dat ze geen mooie (...ra) had, dat kwam doordat ze (fr...de) had gepleegd.

volgende oefening:
AU-verhaal 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.