jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: AU of OU 5

Score

0%


In de volgende zinnen staan woorden met 'au' of 'ou'. Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in. 

1: kab...ters -

2: p...zes -

3: verk...dheden -

4: kabelj...w -

5: sch...ders -

6: wenkbr...wen -

7: k...d -

8: ...d -

9: n...welijks -

10: fr...de -

vorige oefening:
AU-verhaal 4
volgende oefening:
AU of OU 6

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.