jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: AU of OU 5

Woorden met de au en de ou zijn woorden die je moet onthouden: onthoudwoorden, weetwoorden of inprentwoorden. De au wordt ook de atje-au genoemd en de ou de otje-ou

Je kunt ook makkelijkere oefeningen maken over woorden met ou. Of oefen allemaal woorden met au in een verhaal: het au-verhaal.

Schrijf het woord helemaal over en vul de juiste letters in: au of ou. 

1: (p…ze)

2: (h…t)

3: (…teur)

4: (b…t)

5: (z…)

6: (…gustus)

7: (…ders)

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam