jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: vd als bnw 1

Score

0%


Vul de juiste spelling in van de bijvoeglijk naamwoorden. Let op: in deze zinnen worden bijvoeglijk naamwoorden gevraagd die afgeleid zijn van voltooid deelwoorden.

1: Het schilderij is gestolen. Het (stelen) schilderij.

2: Het boek is verkocht. Het (verkopen) boek.

3: Het schip is gestrand. Het (stranden) schip.

4: De afstand is gerend. De (rennen) afstand.

5: De afstand is gelopen. De (lopen) afstand.

6: De brief is gepost. De (posten) brief.

7: Het huis is afgebrand. Het (afbranden) huis.

8: De envelop is gesloten. De (sluiten) envelop.

9: De envelop is geopend. De (openen) envelop.

10: De muren waren mooi geverfd. De (verven) muren.

Uitleg over: Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
volgende oefening:
vd als bnw 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.