jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: vd als bnw 1

Deze opdracht gaat over het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord ofwel het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. Je maakt dus van een voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord, lees er alles over in de uitleg over het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Geef de juiste spelling van de bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden. 

1: Het schilderij is gestolen. - het (stelen) schilderij

2: Het boek is verkocht. - het (verkopen) boek

3: Het schip is gestrand. - het (stranden) schip

4: De afstand is gerend. - de (rennen) afstand

5: De afstand is gelopen. - de (lopen) afstand

6: De brief is gepost. - de (posten) brief

7: Het huis is afgebrand. - het (afbranden) huis

8: De envelop is gesloten. - de (sluiten) envelop

9: De envelop is geopend. - de (openen) envelop

10: De muren waren mooi geverfd. - de (verven) muren

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam