jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: spelling van officieel en officiële 1

De woorden in deze opdracht eindigen allemaal op -iaal, -ieel of -ueel. In deze opdracht ga je oefenen met lastige bijvoeglijk naamwoorden. Je kunt ook eerst eenvoudigere opdrachten maken over bijvoeglijk naamwoorden.

Geef de juiste spelling van het bijvoeglijk naamwoord. 

1: een actueel onderwerp - het onderwerp

2: een officieel document - het document

3: een commercieel bedrijf – het bedrijf

4: een principieel besluit – het besluit

5: een koloniaal verleden - het verleden

6: een controversieel boek – het boek

7: geniaal - het idee

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam