jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: bnw slepen 1

In deze oefening sleep je de bijvoeglijk naamwoorden op de juiste plek. Het is belangrijk dat je de regels voor de spelling van het bijvoeglijk naamwoord begrijpt. 

Sleep het juiste bijvoeglijk naamwoord op de goede plek in de zin. 

1: mooi- Het   meisje tekent

2: een   poppetje.

3: vies- De   kamer had

4: een   hoekje met etensresten.

5: bazig- Een   meisje had helaas ook

6: een erg   moeder.

7: grappig- Het   grapje werd door

8: een   meisje gemaakt.

9: gek- De   docent zorgde voor

10: een   uur op vrijdag.bazig mooi gekke vies vieze mooie bazige grappig gek grappige


Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam