jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: bnw slepen 1

Score

0%


Sleep het juiste bijvoeglijk naamwoord op de goede plek in de zin. 

1: mooi- Het   meisje tekent

2: een   poppetje.

3: vies- De   kamer had

4: een   hoekje met etensresten.

5: bazig- Een   meisje had helaas ook

6: een erg   moeder.

7: grappig- Het   grapje werd door

8: een   meisje gemaakt.

9: gek- De   docent zorgde voor

10: een   blokuur op vrijdag.gek gekke mooi vieze bazig vies mooie grappige bazige grappig


Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord spellen
volgende oefening:
bnw slepen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijk naamwoorden

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.