jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: bnw slepen 1

In deze oefening sleep je de bijvoeglijk naamwoorden op de juiste plek. Het is belangrijk dat je de regels voor de spelling van het bijvoeglijk naamwoord begrijpt. 

Sleep het juiste bijvoeglijk naamwoord op de goede plek in de zin. 

1: mooi- Het   meisje tekent

2: een   poppetje.

3: vies- De   kamer had

4: een   hoekje met etensresten.

5: bazig- Een   meisje had helaas ook

6: een erg   moeder.

7: grappig- Het   grapje werd door

8: een   meisje gemaakt.

9: gek- De   docent zorgde voor

10: een   uur op vrijdag.mooie gek bazig grappig grappige vies vieze mooi gekke bazige


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam