jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: bnw in zinnen 1

Score

0%


Vul de juiste spelling in van de bijvoeglijk naamwoorden. Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van de bijvoeglijk naamwoorden, er staan oefeningen klaar bij woordsoorten

1: Gisteren heb ik aan het (lief) meisje een (mooi), (zilver) ketting gegeven.

2: Het (verwennen) meisje wilde de (prachtig) ketting niet aannemen.

3: Het (onaardig) krengetje wilde alleen een (goud) ketting.

4: De (maken) ketting heb ik toen maar weer naar mijn (oud) huis meegenomen.

5: Van het (blond) meisje heeft de (gul) gever niets meer vernomen.

Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord spellen
volgende oefening:
bnw in zinnen 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

Lastige bijvoeglijke naamwoorden

Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

spelling getallen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.