jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: bnw in zinnen 1

In deze opdracht leer je de juiste spelling van het bijvoeglijk naamwoord. Lees eerst de uitleg over de spelling van het bijvoeglijk naamwoord of oefen om het bijvoeglijk naamwoord te herkennen

Vul het bijvoeglijk naamwoord in. 

1: Gisteren heb ik aan het (lief) meisje een (mooi) , (zilver) ketting gegeven.

2: Het (verwennen) meisje wilde de (prachtig) ketting niet aannemen.

3: Het (onaardig) krengetje wilde alleen een (goud) ketting.

4: De (maken) ketting heb ik toen maar weer naar mijn (oud) huis meegenomen.

5: Van het (blond) meisje heeft de (gul) gever niets meer vernomen.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam