jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

spelling: Meervoud 3

Score

0%


1: kop -

2: fles -

3: bak -

4: pakket -

5: ring -

6: pak -

7: pet -

8: vader -

9: dokter -

10: pen -

11: hart -

12: arts -

13: bord -

14: kar -

15: kast -

16: baard -

17: vogel -

18: kin -

19: klas -

20: konijn -

Uitleg over: Meervoud (znw) - beginner
vorige oefening:
Meervoud 2
volgende oefening:
Meervoud 4

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

enkel of dubbel

u of uw

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2018. Alle rechten voorbehouden.