jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: vd als bnw 9

Deze opdracht gaat over het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord ofwel het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord. Je maakt dus van een voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord, lees er alles over in de uitleg over het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Geef de juiste spelling van de bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam