jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: spelling van officieel en officiële 2

De woorden in deze opdracht eindigen allemaal op -iaal, -ieel of -ueel. In deze opdracht ga je oefenen met lastige bijvoeglijk naamwoorden. Je kunt ook eerst eenvoudigere opdrachten maken over bijvoeglijk naamwoorden.

Geef de juiste spelling van het bijvoeglijk naamwoord. 

1: individueel - de begeleiding

2: industrieel – de revolutie

3: sociaal – de stagiaire

4: bacterieel – een infectie

5: speciaal – de dag

6: collegiaal – een collega

7: ideëel – de reclame

Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam