jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: bnw slepen 3

In deze oefening sleep je de bijvoeglijk naamwoorden op de juiste plek. Het is belangrijk dat je de regels voor de spelling van het bijvoeglijk naamwoord begrijpt. 

Sleep het juiste bijvoeglijk naamwoord op de goede plek in de zin. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam