jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

spelling: bnw slepen 2

Score

0%


Sleep het juiste bijvoeglijk naamwoord op de goede plek in de zin. 

1: hongerig- Een   meisje nam een hapje van het koekje

2: van haar   broertje.

3: leeg- De   stoel werd

4: in een   kamertje gezet.

5: vol- Wil jij een   bakje fruit of

6: heb jij genoeg van   bakjes?

7: geel- De   tafel heeft

8: een   randje aan de onderkant.

9: hard- De   mok viel niet kapot

10: op een   aanrecht.leeg geel hongerig gele volle hongerige vol harde hard lege


Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord spellen
vorige oefening:
bnw slepen 1
volgende oefening:
bnw slepen 3

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.