jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

spelling: bnw slepen 10

In deze oefening sleep je de bijvoeglijk naamwoorden op de juiste plek. Het is belangrijk dat je de regels voor de spelling van het bijvoeglijk naamwoord begrijpt. 

Sleep het juiste bijvoeglijk naamwoord op de goede plek in de zin. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam