jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

spelling: bnw in zinnen 2

Score

0%


Vul de juiste spelling in van de bijvoeglijk naamwoorden. Je kunt ook eerst oefenen met het herkennen van de bijvoeglijk naamwoorden, er staan oefeningen klaar bij woordsoorten

1: De (Nederlands) boeken heb ik al gekaft, de (oud) boeken heb ik al ingeleverd.

2: Ik moest de (kapot) boeken inleveren bij de (hoog) balie.

3: Aan de (rood), (hoog), (lang) balie stond een (roodharig) vrouw.

4: De (jong) mevrouw had een (strak), (gebloemd) vestje aan en ze droeg een (blauw) bril.

5: De (teruggeven) boeken moesten nog wel worden betaald met een (nieuw) pinpas.

Uitleg over: Bijvoeglijk naamwoord spellen
vorige oefening:
bnw in zinnen 1
volgende oefening:
bnw in zinnen 3

Oefeningen:

Bijvoeglijk naamwoord spellen

meervoud

verkleinwoorden

bezits-s

samenstellingen

u of uw

enkel of dubbel

inprentwoorden

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.