jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: die of dat invullen 1

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: de kat - kat

2: de beer - beer

3: het konijn - konijn

4: de egel - egel

5: het paard - paard

6: de krokodil - krokodil

7: de aap - aap

8: de hond - hond

9: de tijger - tijger

10: de zalm - zalm

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
volgende oefening:
die of dat invullen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.