jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: NT2 meervoud in zinnen 1

Deze oefening is speciaal gemaakt voor NT2'ers, iedereen met Nederlands als tweede taal. Dat zijn bijvoorbeeld nieuwe Nederlanders, mensen met een niet-Nederlandstalige achtergrond, nieuwkomers of anderstaligen. Op jufnt2.nl vind je nog veel meer oefeningen!

Deze opdracht gaat over het meervoud van het zelfstandig naamwoord. Lees eerst de uitleg over het meervoud.

Schrijf het juiste meervoud in de zin. 


1: De (paard) staan in de stal.

2: Ze reisden door verschillende (land) .

3: De (boek) moeten morgen worden gekaft.

4: Ik wil graag dat je alle (stift) in je etui opbergt.

5: Zou jij alle (stoel) willen aanschuiven?

6: Je mag je (voet) niet op de tafel leggen.

7: Doe je (arm) maar in de mouwen van je jas.

8: Alle (hoofd) waren bedekt met warme mutsen.

9: De man pakte een spel (kaart) uit zijn tas.

10: Het meisje had twee (staart) in haar haren.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam