jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: NT2 verkleinwoorden 1

Score

0%


In deze oefening ga je van de zelfstandig naamwoorden een verkleinwoord maken. Je kunt de uitleg van de verkleinwoorden lezen of je kunt direct de verkleinwoorden in een zin oefenen

Het verkleinwoord krijgt altijd het lidwoord: het.

1: de hand – het

2: het been – het

3: het hoofd – het

4: de nek – het

5: de rug – het

6: de vinger - het

7: de nagel – het

8: de voet – het

9: de teen – het

10: het oog – het

Uitleg over: verkleinwoorden basisregels
volgende oefening:
NT2 verkleinwoorden 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.