jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: dit of deze invullen 1

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit dit of deze.

1: de hond - hond

2: de pup - pup

3: de poes - poes

4: het paard - paard

5: het rendier - rendier

6: het konijn - konijn

7: de vlinder - vlinder

8: de leeuw - leeuw

9: de muis - muis

10: het varken - varken

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
volgende oefening:
dit of deze invullen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.