jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: Dat of die invullen 1

Score

0%


Vul het juiste betrekkelijk voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: De kat daar loopt, heeft een gebroken poot.

2: De beer in het hok zit, is erg ongelukkig.

3: Het konijn daar rent, is van mijn buurmeisje.

4: De egel daar op de weg wandelt, loopt het risico dat ze over hem heen rijden.

5: Het paard op het dak loopt, is het paard van Sinterklaas.

6: De krokodil in jouw bil beet, had gewoon erg honger.

7: De aap daar boven in de boom zit, heeft een klein banaantje gekregen van de oppasser.

8: De hond los mag lopen, heeft op het gras gepoept.

9: De tijger verliefd was op de leeuw, werd uitgelachen door de andere tijgers.

10: De zalm net nog op mijn bord lag, was echt heel erg lekker.

Uitleg over: Betrekkelijk voornaamwoord (relatief pronomen)
volgende oefening:
Dat of die invullen 2

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.