jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: Vergelijkingen met werkwoorden 1

In de Nederlandse taal wordt vaak gebruik gemaakt van figuurlijk taalgebruik met spreekwoorden, uitdrukkingen, vergelijkingen en gezegdes. In deze opdracht staan vergelijkingen met werkwoorden. 

Je kunt de betekenis opzoeken in het woordenboek. Oefen hier hoe je uitdrukkingen kunt opzoeken in een woordenboek.

Sleep het juiste woord in de vergelijking.

1: slapen als een  

2: bloeden als een  

3: drinken als een  

4: lopen als een  

5: zinken als een  

6: zweten als een  

7: roken als een  roos rund otter baksteen ketter snoek haas


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam