jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: rijmwoorden het Wilhelmus 1

Score

0%


In deze opdrachten maak je kennis met het volkslied van Nederland: het Wilhelmus. Extra uitleg over het Wilhelmus staat hier.

Sleep de rijmwoorden naar de juiste plaats in het volkslied.

1: Wilhelmus van Nassouwe

2: ben ik, van Duitsen bloed,

3: den vaderland  

4: blijf ik tot in den dood.

5: Een Prinse van Oranje

6: ben ik, vrij, onverveerd,

7: den Koning van  

8: heb ik altijd  

9: In Godes vrees te leven

10: heb ik altijd betracht,

11: daarom ben ik   ,

12: om land, om luid   .

13: Maar God zal mij regeren

14: als een goed instrument,

15: dat ik zal  

16: in mijnen regiment.gebracht getrouwe Hispanje geëerd. wederkeren verdreven


Uitleg over: Tekst van het Wilhelmus
volgende oefening:
rijmwoorden het Wilhelmus 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.