jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: rijmwoorden het Wilhelmus 1

Score

0%


In deze opdrachten maak je kennis met het volkslied van Nederland: het Wilhelmus. Extra uitleg over het Wilhelmus staat hier.

Sleep de rijmwoorden naar de juiste plaats in het volkslied.

1: Wilhelmus van Nassouwe

2: ben ik, van Duitsen bloed,

3: den vaderland  

4: blijf ik tot in den dood.

5: Een Prinse van Oranje

6: ben ik, vrij, onverveerd,

7: den Koning van  

8: heb ik altijd  

9: In Godes vrees te leven

10: heb ik altijd betracht,

11: daarom ben ik   ,

12: om land, om luid   .

13: Maar God zal mij regeren

14: als een goed instrument,

15: dat ik zal  

16: in mijnen regiment.geëerd. wederkeren getrouwe verdreven gebracht Hispanje


Uitleg over: Tekst van het Wilhelmus
volgende oefening:
rijmwoorden het Wilhelmus 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

woorden bij leesvaardigheid

woorden opzoeken in het woordenboek

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.