jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: Latijnse namen grammatica 1

In veel talen zijn de namen van de grammaticale begrippen afgeleid van de Latijnse namen, sommige methodes gebruiken ook deze namen. Het is dus handig om ook de Latijnse namen van de grammaticale begrippen te kennen, soms zijn deze begrippen wel aangepast aan de Nederlandse taal. Een begrippenlijst en algemene informatie over grammatica staan op deze aparte pagina. 

Sleep de grammaticale begrippen naar de juiste plaats. 


1: persoonsvorm -  

2: gezegde -  

3: onderwerp -  

4: lijdend voorwerp -  

5: meewerkend voorwerp -  

6: bijwoordelijke bepaling -  

7: voorzetselvoorwerp -  predicaat subject verbum finitum prepositioneel object adverbiale bepaling direct object indirect object


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam