jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordenschat: Latijnse namen grammatica 1

Score

0%


In veel talen zijn de namen van de grammaticale begrippen afgeleid van de Latijnse namen, sommige methodes gebruiken ook deze namen. Het is dus handig om ook de Latijnse namen van de grammaticale begrippen te kennen, soms zijn deze begrippen wel aangepast aan de Nederlandse taal. Een begrippenlijst en algemene informatie over grammatica staan op deze aparte pagina. 

Sleep de grammaticale begrippen op de juiste plaats. 

1: persoonsvorm -  

2: gezegde -  

3: onderwerp -  

4: lijdend voorwerp -  

5: meewerkend voorwerp -  

6: bijwoordelijke bepaling -  

7: voorzetselvoorwerp –  indirect object prepositioneel object direct object subject verbum finitum adverbiale bepaling predicaat


volgende oefening:
Latijnse namen grammatica 2

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

spreekwoorden en gezegdes

vergelijkingen

figuurlijk taalgebruik

actueel en actuele

afkortingen

synoniemen

woordenschat

vaste voorzetsels

trappen van vergelijking

iemand uit

rijmen

woordenrij

Latijnse grammaticale begrippen

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2021. Alle rechten voorbehouden.