jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: die of dat invullen 2

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: het bureau - bureau

2: de bureaustoel - bureaustoel

3: de fietsstoel - fietsstoel

4: de sleutel - sleutel

5: het gordijn - gordijn

6: het schilderij - schilderij

7: de stofzuiger - stofzuiger

8: het kleed - kleed

9: de krant - krant

10: de deurmat - deurmat

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
die of dat invullen 1
volgende oefening:
die of dat invullen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.