jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: die of dat invullen 2

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: de kast - kast

2: de bank - bank

3: de tafel - tafel

4: de computer - computer

5: de wasbak - wasbak

6: de televisie - televisie

7: de stoel - stoel

8: het bed - bed

9: de wasmachine - wasmachine

10: het bad - bad

Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
die of dat invullen 1
volgende oefening:
die of dat invullen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

NT2

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.