jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

extra: die of dat invullen 2

Score

0%


Vul het juiste aanwijzend voornaamwoord in, je mag kiezen uit die of dat.

1: het bureau - bureau

2: de bureaustoel - bureaustoel

3: de fietsstoel - fietsstoel

4: de sleutel - sleutel

5: het gordijn - gordijn

6: het schilderij - schilderij

7: de stofzuiger - stofzuiger

8: het kleed - kleed

9: de krant - krant

10: de deurmat - deurmat





Uitleg over: aanwijzend voornaamwoord
vorige oefening:
die of dat invullen 1
volgende oefening:
die of dat invullen 3

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.