jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: NT2 meervoud 24

Deze oefening is speciaal gemaakt voor NT2'ers, iedereen met Nederlands als tweede taal. Dat zijn bijvoorbeeld nieuwe Nederlanders, mensen met een niet-Nederlandstalige achtergrond, nieuwkomers of anderstaligen. Op jufnt2.nl vind je nog veel meer oefeningen!

Deze opdracht gaat over het meervoud van het zelfstandig naamwoord. Lees eerst de uitleg over het meervoud.

Typ de woorden in het meervoud.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam