jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: NT2 meervoud in zinnen 3

Deze oefening is speciaal gemaakt voor NT2'ers, iedereen met Nederlands als tweede taal. Dat zijn bijvoorbeeld nieuwe Nederlanders, mensen met een niet-Nederlandstalige achtergrond, nieuwkomers of anderstaligen. Op jufnt2.nl vind je nog veel meer oefeningen!

Deze opdracht gaat over het meervoud van het zelfstandig naamwoord. Lees eerst de uitleg over het meervoud.

Schrijf het juiste meervoud in de zin. 


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam