jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

extra: komma 14

Bij deze oefening over interpunctie ga je oefenen met de komma's. Het is belangrijk om eerst de regels over de komma's te lezen.

Bij een samengestelde zin scheidt een komma de twee verschillende werkwoordelijke gezegdes van elkaar. Dat betekent dat wanneer twee zinnen aan elkaar geplakt zijn, er een komma tussen staat. Oefen hier met het herkennen van de persoonsvorm in de samengestelde zin.

Sleep de komma’s naar de juiste plek. Als je een fout hebt gemaakt, klik je op de komma en probeer je het gewoon nog een keer.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam