jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: komma's 2

Score

0%


Een komma wordt gebruikt tussen de verschillende onderdelen van een opsomming. Let op: een komma komt niet voor het woordje ‘en’. 

Sleep de komma’s naar de juiste plek. Als je een fout hebt gemaakt, klik je op de komma en probeer je het gewoon nog een keer.

1: Mo  houdt  van  boksen  lezen  en  koken. 

2: Keesje  had  drie  zonen:  Kwik  Kwek  en  Jantje. 

3: Ze  kregen  samen  zes  kinderen:  Didi  Lodewijk  Samuel  Kiki  Richard  en  Boudewijn. 

4: Volgende  week  kan  ik  maar  drie  dagen  werken:  maandag  dinsdag  en  donderdag. 

5: De  volgende  leerlingen  moeten  op  het  mentoruur  komen:  Paul  Najib  Tijl  Freek  Dolf  Brigitte  Claudia  en  Tineke. Uitleg over: komma's
vorige oefening:
komma's 1
volgende oefening:
komma's 3

Oefeningen:

Feit of mening

Objectief of subjectief

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken

Lidwoorden invullen

Aanwijzend voornaamwoord invullen

Wederkerende voornaamwoorden invullen

Werkwoordstijden

Wijten of danken

Voegwoorden

Hoofdzinnen en bijzinnen

Niet of geen

NT2

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.