jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

extra: NT2 verkleinwoorden 4

Score

0%


In deze oefening ga je van de zelfstandig naamwoorden een verkleinwoord maken. Je kunt de uitleg van de verkleinwoorden lezen of je kunt direct de verkleinwoorden in een zin oefenen

Het verkleinwoord krijgt altijd het lidwoord: het.

Let op: Vul ook het lidwoord in!

1: het gezicht – het

2: de kin –

3: de wang –

4: de rib –

5: de pupil –

6: de wenkbrauw –

7: de wimper –

8: de duim –

9: de pink –

10: de pols –

Uitleg over: verkleinwoorden basisregels
vorige oefening:
NT2 verkleinwoorden 3
volgende oefening:
NT2 verkleinwoorden 5

Oefeningen:

Het alfabet

Als of dan

Opsomming

Tegenstelling

Voorbeeld

Tekstverbanden

Signaalwoorden

Interpunctie

Afbreken